Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za usługi świadczone w zakresie pomocy prawnej jest ustalane indywidualnie z każdym klientem w zależności od rodzaju, zawiłości sprawy, terminu wykonania oraz niezbędnego nakładu pracy adwokata.

Do wynagrodzenia adwokata doliczana jest zawsze stawka 23 % vat.

W kancelarii stosuje się następujące sposoby obliczania wynagrodzenia:

  • kwotowe – ustalane jest niezależnie od nakładu pracy Kancelarii – wynagrodzenie to stosowane jest z reguły przy prowadzeniu pojedynczych zleceń, w których w przybliżeniu można określić zakres prac i wymiar czasowy
  • ryczałtowe – jest to z góry określona stała kwota miesięczna – wynagrodzenie stosowane jest z reguły przy stałej obsłudze podmiotów gospodarczych
  • godzinowe – wysokość wynagrodzenia zależy od ilości godzin poświęconych na wykonanie zlecenia – stosowane z reguły wtedy, gdy nie można z góry przewidzieć czasu jego wykonania
  • kwotowe plus premia za sukces – tzw success fee, Klient uiszcza na rzecz Kancelarii część wynagrodzenia, natomiast pozostała część wynagrodzenia przypada Kancelarii w postaci dodatkowej premii wyłącznie w przypadku zakończenia zleconej sprawy w sposób satysfakcjonujący dla Klienta – np. przy odszkodowaniach

Niezależnie od zapłaty należnego honorarium, Klient zobowiązany jest uiścić zaliczki na obciążające go wydatki gotówkowe związane z prowadzoną sprawą. Na wydatki te składają się w szczególności opłaty sądowe, opłaty skarbowe, koszty biegłych, koszty tłumaczeń przysięgłych.

Przepisy obowiązujące w Polsce zabraniają zawierania umów, w których wynagrodzenie adwokata będzie płatne tylko w przypadku wygrania przez niego sprawy to znaczy, że adwokat nie może prowadzić sprawy “za darmo” i otrzymać honorarium jedynie w przypadku wygrania sprawy.